Læger

Læge Eva Dahl Lauridsen
Læge Kåre Lilbæk
Læge Lene Ejstrup Mikkelsen
Fast lægevikar Heidi Ingerslev Jørgensen.
Pr. 01.03.’22 til d. 31.08.,22 er Charlotte Damici ansat som praksisreservelæge her i lægehuset.